Loài rắn nào là loài chết chóc nhất trên thế giới? Infographic sau đây sẽ cho chúng ta biêt thông tin của 30 loài rắn độc nhất trên thế giới và nơi có thể tìm thấy chúng. Danh sách xếp hạng những loài rắn độc nhất dựa theo liều lượng nọc độc gây chết người của chúng, đã được xác định thông qua những thử nghiệm trên chuột và giết chết 50% cá thể dùng nghiên cứu.

Nọc độc từ loài rắn độc nhất thế giới gây chết người đến mức nào? Rắn Taipan được phát hiện là loài rắn độc nhất trên thế giới, liều lượng gây chết trung bình của nó chỉ là 0,01 mg nọc độc. Nọc độc này có thể giết chết một con người chỉ trong 30 đến 45 phút, một vết cắn của loài rắn này có đủ nọc độc để giết chết ít nhất 100 người đàn ông trưởng thành. B

Bên cạnh liều lượng nọc độc gây chết người, danh sách này còn đầy rẫy những sự thật đáng sợ về loài rắn. Giống như việc Rắn nâu phương Đông di chuyển nhanh đến mức có thể vượt xa con người đang chạy với tốc độ tối đa!

Top 30 loài rắn độc nhất trên thế giới
Top 30 loài rắn độc nhất trên thế giới

LEAVE A REPLY