Giấu chồng mảnh đất cha mẹ cho, khi ly hôn có phải chia tài sản?

Trong thời kỳ hôn nhân, người vợ được bố mẹ đẻ tặng cho một mảnh đất. Nếu chị giấu không cho chồng biết thì khi ly hôn, mảnh đất đó có được tính là tài sản riêng của người vợ hay không?

2 năm sau khi kết hôn, chị Ngân được bố mẹ đẻ cho một mảnh đất nhưng giữ bí mật không nói cho chồng biết. Nay do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Ngân có ý định ly hôn. Khi kê khai tài sản để làm thủ tục trước tòa, chồng chị mới biết đến sự tồn tại của mảnh đất này. Vậy bất động sản được cho, tặng trong thời kỳ hôn nhân đó có được coi là tài sản chung của vợ chồng hay không?

Trường hợp 1: Toàn bộ giấy tờ về việc tặng cho đất đều ghi rõ chỉ tặng riêng cho vợ hoặc chỉ tặng riêng cho chồng

Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Như vậy, nếu giấy tờ về việc tặng cho đất ghi rõ chỉ tặng riêng chị Ngân, thì mảnh đất đó là tài sản riêng của chị. Chồng chị sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi gì từ mảnh đất này và chị Ngân là người toàn quyền sử dụng, định đoạt tài sản đó.

chia tai san khi ly hon a6b2
Giấu chồng mảnh đất cha mẹ cho, khi ly hôn có phải chia tài sản?
Ảnh minh họa.

Trường hợp 2: Toàn bộ giấy tờ về việc tặng đất không ghi rõ là tặng riêng hay tặng chung cho cả vợ và chồng

Nếu giấy tờ tặng cho đất không chỉ đích danh người được tặng là chị Ngân, thì mảnh đất này sẽ được tính là tài sản được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, khi ly hôn, tài sản chung này sẽ được ưu tiên phân chia theo nguyên tắc tự thỏa thuận. Trong trường hợp vợ chồng không đạt được thỏa thuận thì sẽ áp dụng cách chia theo quy định tại Điều 62 Luật Hôn nhân gia đình về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn.

Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản:

  • Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa phân chia dựa trên hoàn cảnh gia đình; công sức đóng góp; lỗi của các bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng…

  • Trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng, nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng.

  • Trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.

Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở:

Phân chia dựa trên hoàn cảnh gia đình,công sức đóng góp, lỗi của các bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng,…

Đối với loại đất khác:

Chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

>> Mẹ chồng có quyền đòi nhà, không cho con dâu ở?

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/03/12/giau-chong-manh-dat-cha-me-cho-khi-ly-hon-co-phai-chia-tai-san

Theo Tạp chí Thanh niên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *