Gia hạn thời gian kết luận sơ bộ vụ thép mạ nhập khẩu thêm 60 ngày

Ngày 23/5 vừa qua, Bộ Công thương đã có thông báo đối với việc gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ nhập khẩu (mã số vụ việc AD-02).

Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 2003/QĐ-BCT về việc gia hạn thời gian ra kết luận sơ bộ vụ việc trên thêm 60 ngày.

thepnk 3b22
Bộ Công thương quyết định gia hạn thời gian kết luận sơ bộ với thép mạ nhập
khẩu thêm 60 ngày.

Vào ngày 3/3/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép mạ có mã HS sau: 7210.41.12; 7210.41.11; 7210.41.19; 7210.49.12; 7210.49.11; 7210.49.13; 7210.50.00; 7210.49.19; 7210.61.11; 7210.61.19; 7210.61.12; 7210.69.11; 7210.69.19; 7210.69.12; 7210.90.10; 7212.30.10; 7210.90.90; 7212.30.91; 7212.30.20; 7212.30.99; 7212.50.12; 7212.50.11; 7212.50.19; 7212.50.22; 7212.50.21; 7212.50.29; 7212.50.92; 7212.50.91; 7212.50.99; 7212.60.20; 7212.60.10; 7212.60.90; 7225.99.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91; 7226.99.19; 7226.99.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (gồm cả Hong Kong) và Hàn Quốc.

Quy định tại Điều 17 Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nêu rõ, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có quyết định điều tra, phía cơ quan điều tra sẽ công bố kết luận sơ bộ về các nội dung liên quan đến quá trình điều tra; thời hạn công bố kết luận sơ bộ có thể được gia hạn nhưng không quá 60 ngày đối với trường hợp đặc biệt.

Việc gia hạn thời gian kết luận sơ bộ với thép mạ nhập khẩu thêm 60 ngày, Bộ Công thương thông báo để các doanh nghiệp liên quan lưu ý và chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình khi ký kết các đơn hàng nhập khẩu.

Theo Báo Đầu tư Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *